Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Hội chữ thập đỏ