Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 11:42 23/05/2014  

Phó hiệu trưởng chăm sóc nuôi dưỡng

Họ và tên:  Phan Thị Thanh Tuyền
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:  phanthithanhtuyen@gmail.com
Điện thoại:  01222415754
Địa chỉ:  Trường MN Quảng Thọ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng

Số lượt xem : 866