Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ảnh về trường

 • GIAO LƯU BÉ KHÉO TAY

 • ảnh tập huấn

 • TRẺ THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 • 48378910_396857624383099_4203584286160322560_n

 • 56184222_2083694125260955_7884367943117570048_n_1

 • Tuần lễ sức khoẻ

 • img_5059[1]

 • TRẺ THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 • img_5057[1]

 • TRẺ THĂM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

 • 48408035_318683468987538_7968930927143288832_n

 • GIAO LƯU BÉ KHÉO TAY

 • 48383568_534705876998770_2121625664250445824_n

 • TRẺ THĂM NHÀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH

 • img_5072[1]

 • img_5067[1]

 • KHAI GIẢNG

 • 53522420_179742376242651_3943148073605136384_n

 • img_5063[1]

 • KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

 • TRẺ THĂM NHÀ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH

Các mục ảnh khác